top of page
kapak2 minik.jpg

e-ISSN: 2757-606X  | June 2021  | Issue 2

Fârâbî’de Mutluluk ve Mantık İlişkisi

The Relationship Between Happiness and Logic in Al-Farabi

Nuriye MERKİT / 1-12

 

Goethe’nin Kur’an-ı Kerim ile Buluşması

Goethe’s Encounter with the Qur’an

Serdar ASLAN / 13-25

 

Muhammed Abduh’a Göre İslami Yenileşme ve Temel Dinamikleri

Islamic Renewal and Its Fundamental Dynamics According to Mohammed Abduh

Abdullah ALPEREN / 27-50

 

Râvîden Cehalet Vasfını Kaldıran Durumlar

The Cases that Remove Ignorance from Râwî

İbrahim GÖKÇE / 51-66

 

Belhi ve Bilişsel Davranışçı Terapi Özelinde Fobi ve Obsesif-Kompulsif Bozukluk Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma

A Comparative Study on Phobia and Obsessive-Compulsive Disorder in Belhi and Cognitive-Behavioral Therapy

Şeyma KILIÇ / 67-88

 

Risāla fī mas’alati l-wuğūdiyya: Muḥammad Ḫādimīs Plädoyer zugunsten von Ibn ‘Arabī

Risâle fî Mes’elet’il-Vucûdiyye: Muhammed Hâdimî’nin İbn Arabi Müdefaası

Yaşar SARIKAYA / 89-99

KİTAP TANITIMI

Naqd al-Khitāb al-Dīnī. By Nasr Hāmid Abū Zayd

Abdullah ÖZKAN / 101-104

bottom of page