top of page
kapak4.jpg

e-ISSN: 2757-606X  | June 2022  | Issue 4

Issue 4

Kur’an-ı Kerim’de İstişare-İdareci İlişkisi

Consultation and Administrative Relations in The Quran

Remzi KAYA / 1-26

 

Harput Yöresine Ait İlâhilerin Müzikal Analizi

Musical Analysis of Hymns Belonging to The Harput Region

Tacetdin BIYIK / 27-46

 

Türkiye Merkezli Bir Tartışma: “Reference”ın Türkçesi

A Turkey-Centered Discussion: Reference in Turkish

Elif ÖZEL / 47-59

 

İbn Arabî’ye göre Firavun’un İmanı ve Alâeddin el-Buhârî’nin Konuya Dair Eleştirileri

Pharaoh’s Faith According to Ibn ‘Arabī and Alāaddin al-Bukhārī’s Criticisms on This Subject

Mervenur TİRYAKİ / 61-76

 

Toplumsal Savurganlığa Dair Fıkhî Bir Değerlendirme

A Fiqh Evaluation of Social Extravagance

Şeyma Sezer YALÇİNER / 77-96

 

ÇEVİRİ

Müslüman Ruhları Korumak: Memlük Topraklarında Hangâh ve Sûfîlerin Vazifesi

Saving Muslim Souls: The Khānqāh and the Sufi Duty in Mamluk Lands

Thomas Emil HOMERIN, Çev: Hediye Sümeyra KORKMAZ / 97-117

 

KİTAP TANITIMI

Sebile Başok Diş. Doğal Olanın Yitimi ve İnsanın Düşüşü Hakkında Felsefi Bir İnceleme. Konya: Çizgi Yayınları, 2019, 272 s., ISBN 978-605-196-300-6.

Sevgi ATMACA / 119-121

bottom of page